• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม (Industrial Oils)

น้ำมันหล่อลื่น Royal Purple for INERT GASES or REDUCING GASES COMPRESSOR

- Nitrogen, Hydrogen, Helium, Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Natural Gas
  - ROYAL PURPLE SYNFILM NGL
  - ROYAL PURPLE CRYSTAL- CLEAR FDA
- Ammonia, Freon
  - ROYAL PURPLE UNI-TEMP

http://www.royalpurple.com/wp-content/uploads/2019/01/NGL-NS-PDS.pdf

https://smlubritech.com/download/Lowest%20Total%20Cost%20Of%20Ownership.pdfบทความ