• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม (Industrial Oils)

น้ำมันเกียร์สังเคราะห์รับภาระงานหนัก รอบต่ำ ทนอุณหภูมิสูง(Royal Purple Gear Oils)

Royal Purple Gear Oil (beyond synthetic) สุดยอดเทคโนโนโลยี่ล่าสุด “ไมรโครโพลิส”

Royal Purple Gear Oil (beyond synthetic)  เป็นความก้าวหน้าล่าสุดของน้ำมันเกียร์  ด้วยเทคโนโลยี่เหนือระดับ “ไมรโครโพลิส”(Micro Polishing) ช่วยเสริมคุณภาพให้กับ  Royal Purple Gear Oil มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง ช่วยปรับสภาพผิวฟันเกียร์ที่ขรุขระ ให้มีความเรียบลื่นขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดการกระจายพื้นที่รับภาระสัมผัสงานหนักของผิวฟันเกียร์ได้มากขึ้น   และด้วยเทคโนโลยี่ที่เหนือระดับอีกขั้นของ “พันธะไอออนิก” (Ionically Bond) เป็นพันธะทางเคมียึดเหนี่ยว+/- เข้าแทนที่หรือไล่ความชื้นสะสม ซึ่งจับอยู่บนพื้นผิวสัมผัสของเกียร์ รวมทั้งสารกำจัดฟองในเนื้อน้ำมัน จีงมีความเหมาะสมกับ Gear Cooling Tower และ เกียร์รับภาระงานหนักรอบต่ำ

ROYAL PURPLE GEAR OIL - SYNERGY (Synthetic Blend)

http://www.royalpurple.com/wp-content/uploads/2019/01/SYNERGY-PDS.pdf

ROYAL PURPLE GEAR OIL -THERMLY GLYDE (Multi Synthetic)

http://www.royalpurple.com/wp-content/uploads/2019/01/THERMYL-GLYDE-PDS.pdf

http://www.smlubritech.com/download/gearoilbrochure122002.pdf
บทความ