• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดส์เกรด สำหรับโรงงานแปรรูปอาหารและยา (Food Grade Oil)

น้ำมันเกียร์ฟู้ดเกรดและเกียร์ตัวหนอน(Enclosed and Worm Gear Oil)

  CLARION FOOD MACHINERY GEAR OILS                                                                                      น้ำมันเกียร์ฟู้ดเกรด ชนิดสัมผัสอาหาร เสริมใย รับภาระงานหนัก 

CLARION FOOD MACHINERY GEAR OILS   น้ำมันเกียร์เกรดบริสุทธิ์  ชนิดสัมผัสอาหาร มีส่วนประกอบ น้ำมันแร่ บริสูทธิ์ (White Mineral Oil) กับเทคโนโลยี่การผลิตขั้นสูง (High pressure hydrotreatment) เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำมันที่บริสูทธิ์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส พร้อมทั้งเสริมด้วยสารพิเศษ (high molecular weight polymer) เพื่อรองรับกับงานในที่อุณหภูมิสูง และเสริมใย (Tackifier) เพื่อการจับผิวเกียร์ รับภาระงานหนักได้ดีขึ้น  ตลอดจนมีสารเติมแต่งคุณภาพพิเศษหลายชนิด อาทิ เช่น สารป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมัน (anti oxidation), สารป้องกันสนิมและการสึกหรอ (Inhibit corrosion and wear) ไม่มีส่วนผสมของ GMOs และสารก่อภูมิแพ้ (allergens)

คุณสมบัติ
รับภาระสูงได้ดี ปกป้องผิวโลหะจากแรงกระแทก
♦  ป้องกันการเกิดสนิม
♦  แยกตัวจากน้ำได้ดี
♦  ต้านทานการเกิดฟอง
♦  ป้องกันการสึกกร่อนในชุดฟันเฟือง ได้เป็นอย่างดี
♦  ให้การหล่อลื่นที่ยาวนาน

ขอบเขตการใช้งาน
  เกียร์เฟืองหนอน (worm gears)
♦  เกียร์เฟืองตรง (spur gears)
♦  วาล์ว (valves)

ผ่านมาตรฐาน
  NSF H1
  NSF/ANSI STD 60 & 61(WQA : Drinking Water)
  HALAL
√  KOSHER

ข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อเรียก                         »    CLARION FOOD MACHINERY GEAR OILS
เบอร์น้ำมัน
      ISO Grade                »        150          220            460
      SAE Grade               »          40            90            140
น้ำมันพื้นฐาน                     »      ไวท์มิเนอรัล ออยล์ + โพลีบิวเทน
จุดไหลเท                         »        -7°C        - 7°C          - 7°C
สี                                     »          ใส           ใส              ใส
ผลการทดสอบด้านเคมี
แยกตัวกับน้ำ                      » 40-38-2(10), 40-38-2(10), 40-39-1(15)
ป้องกันสนิม                        »        ผ่าน          ผ่าน           ผ่าน
ต้านทานการสึกหรอ 
      - รอยสึก @ 20 กก        »        0.32           0.34           0.34
      - รอยสึก @ 40 กก        »        0.40           0.44           0.44
อายุการใช้น้ำมัน                  »        6000+       6000+         6000+
ความหนืดของน้ำมันหลัก
   cSt @ 40°C                  »         150             220             460
   cSt @ 100°C                »         15.0           18.8           29.6
ดัชนีความหนืด                    »         105            105            105

http://www.smlubritech.com/download/Clarion%20Food%20Machinery%20Gear%20Oils.pdfบทความ