• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดส์เกรด สำหรับโรงงานแปรรูปอาหารและยา (Food Grade Oil)

น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ฟู้ดเกรด (Synthetic Food Grade Gear Oils)

CLARION SYNTHETIC GEAR FLUIDS 

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ฟู้ดเกรด(PAO) สำหรับหล่อลื่นในระบบเกียร์รับภาระงานหนัก  

 Clarion Synthetic Gear Fluids      น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ฟู้ดเกรดบริสุทธิ์ชนิดสัมผัสอาหาร 

(Incidental Food Contact) โดยคัดสรรน้ำมันพื้นฐานเกรดพิเศษ PAO (API Group 4) ซึ่งผ่าน

มาตรฐานสากล NSF H1    ซึ่งน้ำมันกรุ๊ปนี้มีค่าดัชนีความหนืดสูงกว่าน้ำมันทั่วไป        ทำให้มี

ประสิทธิภาพ ในการรักษาความเสถียรของชั้นฟิล์มน้ำมันที่หนาและแข็งแรง  แม้ภายใต้สภาวะ

การหล่อลื่นในช่วงอุณหภูมิสูง  และคงสถานะของเหลวที่อุณหภูมิติดลบได้ดี (-48°C)      และมี

สมรรถนะที่สมดุล ด้วยการรวมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง EP (Extreme Pressure) เพื่อเสริม/

ป้องกันผิวสัมผัสในช่วงที่มีการหล่อลื่นแบบ Boundary Film  ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ผลิตภายใต้  การ

ควบคุมที่ปราศจากส่วนผสมของ GMOs,และสารก่อภูมิแพ้ (allergens) 

คุณสมบัติ

♦ EP Additive:                               ♦  แยกตัวจากน้ำได้ดี

    ลดความฝืด/เสียดทาน                 ต้านทานการเกิดฟอง

    ลดการสึกหรอ/ลอยถูครูด             อายุการใช้งานที่ยาวนาน

  ป้องกันการเกิดสนิม

ขอบเขตการใช้งาน

  ชุดเกียร์ส่งกำลัง และทดรอบ            Can Seamers

  ชุดเกียร์ double - enveloping           ISO 150 for high speed

♦  แบริ่งรับแรงกดสูง                             √ ISO 220 for low speed

ผ่านมาตรฐาน

NSF H1

ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อเรียก   »    CLARION SYNTHETIC GEAR FLUIDS

เบอร์น้ำมัน

     ISO Grade           »       150       220       320       460      

     AGMA 9005-E02   »     4EP      5EP       6EP      7EP

น้ำมันพื้นฐาน                »        น้ำมันสังเคราะห์แท้ (PAO)

จุดไหลเท                   »      -48°C   -48°C    -42°C    -42°C    

ผลการทดสอบด้านเคมี

ป้องกันสนิม (Fe)        »         ผ่าน      ผ่าน      ผ่าน      ผ่าน

ต้านทานการสึกหรอ  

   - รอยสึก @ 40 กก  »        0.43      0.35     0.35    0.36    

คุณสมบัติการรับภาระสูงสุด

    - 4 Ball Weld, kgf »        160      160       160      160 

    - FZG, Failure stageบ>    12       >12       >12     >12 

ความหนืดของน้ำมันหลัก

   cSt @ 40°C          »       159       228      328       456   

   cSt @ 100°C        »         20        26         34        44    

ดัชนีความหนืด          »       142       145      148       151     

http://www.smlubritech.com/download/Clarion%20Synthetic%20Gear%20Fluids.pdf


บทความ