• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดส์เกรด สำหรับโรงงานแปรรูปอาหารและยา (Food Grade Oil)

น้ำมันสังเคราะห์ฟู้ดเกรด ทนอุณหภูมิสูง หยอดโซ่เตาอบ Royal Purple FDA (Hi Temp Chain and Conveyor

- ROYAL PURPLE CRYSTAL PURE 60X

RP-Crystal Pure 60X น้ำมันสังเคราะห์สำหรับหยอดโซ่ทนอุณหภูมิสูงเกรดบริสุทธิ์ FDA

Royal Purple Crystal Pure 60X  เป็นน้ำมันสังเคราะห์ชนิดพิเศษ  ผสมสารเพิ่มคุณภาพมาตรฐาน FDA 178.3570  รับแรงกดสูง เพื่อให้การหล่อลื่นโซ่ หรือแบริ่งในสภาวะอุณหภูมิสูง มีอัตราการระเหยต่ำ  และเหมาะสมสำหรับระบบที่ต้องการความสะอาด  Royal Purple Crystal Pure 60X ออกแบบมาเพื่อใช้หล่อลื่นโซ่และแบริ่งที่ต้องใช้สภาวะอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆ  และด้วยคุณสมบัติการระเหยต่ำ ทำให้มีฟิล์มน้ำมันปกป้องอุปกรณ์ในระบบอยู่เสมอ สามารถทนอุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่องได้ ถึง 230 องศาเซลเซียส  และสามารถใช้ได้ถึง  250 องศาเซลเซียส สำหรับงานช่วงสั้นๆ

   * (Recommended by Stein from The Frigo scandia for Stein GCO-58,76, 92 and 106’s)

ข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อเรียก                             -      Crystal Pure 60X
ความหนืดของน้ำมันหลัก      -      ISO 350
น้ำมันพื้นฐาน                      -     น้ำมันสังเคราะห์
สี                                      -     ใส
จุดไหลเท                          -      -40°C
จุดติดวาบไฟ                      -      265°C
การป้องกันสนิม                   -      ผ่าน
ปฏิกิริยา EP บนโลหะอ่อน     -     ไม่ทำปฏิกิริยา
การทดสอบการรับภาระงานหนัก แบบโฟล์บอล
ต้านทานการสึกหรอ@ 20 kg    -    0.2 มิลลิเมตร
ต้านทานการสึกหรอ@ 40 kg    -    0.3 มิลลิเมตร

https://www.efficientplantmag.com/2010/10/extending-chain-life/


บทความ