• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดส์เกรด สำหรับโรงงานแปรรูปอาหารและยา (Food Grade Oil)

น้ำมันสังเคราะห์ฟู้ดเกรดหล่อลื่นโซ่ ทนอุณหภูมิติดลบ สำหรับห้องเย็น (Freezer Chain and conveyor Oil)

- ROYAL PURPLE CRYSTAL CLEAR

http://www.smlubritech.com/download/Crystal%20Clear%20FDA.pdfบทความ