• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดส์เกรด สำหรับโรงงานแปรรูปอาหารและยา (Food Grade Oil)

น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์/น้ามันปั๊มลมสังเคราะห์ฟู้ดเกรด Fully Synthetic Air Compressor

Clarion CompressorGard (fully synthetic group 4)
น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ฟู้ดเกรด (PAO) สำหรับหล่อลื่นในระบบเครื่องอัดอากาศและแวคคั่มปั๊ม   

Clarion CompressorGard Oils น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์เกรดบริสุทธิ์ชนิดสัมผัสอาหาร มีส่วน
ประกอบน้ำมันสังเคราะห์แท้ 100% (API Group 4) ได้รับการรับรองสำหรับนำไปใช้งานในระดับ
NSF H1 สีใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีส่วนผสมของ GMOs และสารก่อภูมิแพ้ (allergens)  ประกอบด้วย
สารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ช่วยป้องกันการเกิดฟอง และสารต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น  เพื่อ
เพิ่มประสิทธิการหล่อลื่นในช่วงอุณหภูมิสูง      และมีความเสถียรในการรักษาสภาพของเหลวที่
อุณหภูมิติดลบได้ดี (- 66°C)     

คุณสมบัติ
ปกป้องผิวสัมผัส จากการเสียดสี 
  ป้องกันการเกิดสนิม
  แยกตัวจากน้ำได้ดี
  ต้านทานการเกิดฟอง 
  ป้องกันการสึกกร่อน

ขอบเขตการใช้งาน
  เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม) 
     - แบบโรตารี่สกรู
     - แบบโรตารี่เวน
  ปั๊มสุญญากาศ (แวคคั่มปั๊ม)
  ระบบไฮดรอลิค
  สายโซ่ลำเลียง (chain conveyor)

ผ่านมาตรฐาน
√ NSF H1

ขนาดบรรจุ
♦  18 ลิตร และ 208 ลิตร / ถัง

ข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อเรียก   »    CLARION COMPRESSORGARD OILS

เบอร์น้ำมัน
      ISO Grade          »        32          46          68      
           
น้ำมันพื้นฐาน               »        น้ำมันสังเคราะห์แท้ (PAO)
จุดไหลเท                   »       -66°C     -54°C     -54°C    
สี ASTM D 1500        »        L1.0       L1.0       L1.0
ผลการทดสอบด้านเคมี
การกัดกร่อน (CU)         »        1A          1B         1A
ป้องกันสนิม (Fe)          »        ผ่าน         ผ่าน        ผ่าน
ต้านทานการสึกหรอ  
   - รอยสึก @ 40 กก    »        0.40       0.40       0.40    
ต้านทานการเกิดฟอง     »        ผ่าน         ผ่าน        ผ่าน    
การเกิดคราบแข็ง ,mg    »        0.06       0.06       0.06     
      
ความหนืดของน้ำมันหลัก
   cSt @ 40°C          »          30         44          66   
   cSt @ 100C        »         5.7         7.5         10    
ดัชนีความหนืด           »        134        136        135     


บทความ