• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดส์เกรด สำหรับโรงงานแปรรูปอาหารและยา (Food Grade Oil)

น้ำมันถ่ายเทความร้อน หรือ ฮอทออยล์ ฟู้ดเกรด Heat Transfer Fluid / Hot Oil Food Grade

Paratherm HE ® HEAT TRANSFER FLUID / HOT OIL
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบถ่ายเทความร้อน / ฮอทออย์ ชนิดสัมผัสอาหาร 

Paratherm HE® (HEAT TRANSFER FLUID / HOT OIL)  หรือน้ำมันฮอทออยล์ เป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อน
ที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงกับขบวนการผลิตเทคโนโลยี่ล่าสุด (Hydrotreaded Heavy
Paraffinnic Distillate) ที่ออกแบบใช้งานภายใต้ความร้อนสูง (66°C to 316°C) พร้อมทั้งเสริม
สารเพิ่มคุณภาพออกซิเดชัน เพื่อความเสถียรของน้ำมันลดปัญหาคราบเขม่าที่เกิดจากการเสื่อม
สภาพของความร้อน    และคราบยางเหนียวที่มักก่อให้เกิดปัญหาประสิทธิ์ภาพการถ่ายเทความ
ร้อนลดลง รวมทั้่งได้รับการพิสูจน์และยอมรับจากสถาบัน U.L. (Underwriters Laboratories, 
Inc., No. MH17163-N) ถึงสมรรถนะในการใช้งานที่หนักหน่วง และความเชื่อถือได้ ถึงความ
สะดวกปลอดภัยต่อการจัดการ

 ขอบเขตการใช้งาน
  เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม ที่ใช้น้ำมันเป็นตัวส่งถ่ายความร้อน เช่น
    >  หม้อต้มน้ำมันในโรงงานพลาสติด ผลิตอาหาร ฯลฯ 
ผ่านมาตรฐาน
   √ NSF HT1
      Registration No. 134363
ขนาดบรรจุ
   > 20 ลิตร และ 208 ลิตร / ถัง

ข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อเรียก  »    paratherm - HE (Heat Transfer Fluid)

น้ำมันพื้นฐาน  »    ไฮโดรทรีต เฮฟวี่ พาราฟินิก ออยล์
สี                   »             ใส (Water White)           
กลิ่น               »                      ไม่มีกลิ่น
อุณหภูมิสูงสุดในการทำงาน          »      316°C
ค่าความหนืดน้ำมัน cSt @  40°C   »       42
                            cSt @ 100°»       6.4
                            cSt @ 310°»      0.65 
ความหนาแน่น @  15.5°C lb/gal   »      7.3 
จุดเดือด (14.7 psia/101 kPa)       »      343°C
ความดันไอ (MOT psia (kPa)       »    1.0 (7.0)
น้ำหนักโมเลกุลโดยเฉลี่ย               »       445

https://www.paratherm.com/heat-transfer-fluids/paratherm-he-heat-transfer-fluid/

http://smlubritech.com/download/Notes_190808_063421_4bb.pdf

https://smlubritech.com/download/Boiler_Hotoils.pdf


บทความ