• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดส์เกรด สำหรับโรงงานแปรรูปอาหารและยา (Food Grade Oil)

น้ำมันไฮดรอลิคทนไฟชนิดฟู้ดเกรด(Fire Resistance Fluid)

CLARION FOOD GRADE FR FLUID
น้ำมันไฮดรอลิคทนไฟชนิดฟู้ดเกรด(Fire Resistance Fluid) 

Clarion Food Grade FR Fluid เป็นน้ำมันไฮดรอลิกทนไฟ (water-glycol)  ชนิดฟู้ดเกรด มีค่า
ความหนืด ISO 46   ออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในระบบไฮดรอลิค สำหรับการใช้
งานที่มีความจำเป็นต้องการรับรองตามมาตรฐาน NSF H-1  โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้แสดงให้เห็นใน
การทดสอบที่่เข้มงวดและความสามารถในการ “ดับไฟ”  ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดการรั่วของระบบ
ไฮดรอลิกด้วยแรงดันกับแหล่งที่มีอุณหภูมิสูง/เปลวไฟ

คุณภาพ:
อนุมัติโดย Factory Mutual ภายใต้ Group1(HFC) หมายเลข 3021353 ของเหลวไวไฟน้อย 
น้ำมันฟู้ดเกรดที่ขึ้นทะเบียน NSF H1 (เดิมชื่อ USDS H1) สำหรับใช้ในโรงงานแปรรูปอาหาร
แสดงให้เห็นอุณหภูมิโดยรวมของระบบที่ต่ำลง ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบดีขึ้น
แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานที่ลดลงส่งผลให้ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น

ขอบเขตการใช้งาน: 
Clarion Food  Grade FR Fluid ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานใน
กระบวนการผลิตอาหาร เช่น หม้อทอด เตาอบ หม้อหุงและที่ต้องการน้ำมันไฮดรอลิกทนไฟ
มีดัชนีความหนืดสูงมาาก จุดไหลเทต่ำ คุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนที่ดีเยี่ยม
สามารถใช้งานที่มีสภาพการทำงานที่หลากหลาย

ข้อมูลทางเทคนิค
ชื่อเรียก   »    CLARION FOOD GRADE FR FLUID
เบอร์น้ำมัน
ISO Grade                    »                          46               
ความถ่วงจำเพาะ ๑ 60 F ASTM D1298   1.06
น้ำมันพื้นฐาน              »                   water-glycol
จุดไหลเท                   »                         -50°C
จุดวาปไฟ                   »                          ไม่มี
สี                                 »                 ใสเหมือนน้ำ
 
ผลการทดสอบด้านเคมี
การกัดกร่อน (CU)      »                            1A
ป้องกันสนิม (Fe)        »                          ผ่าน
ค่าความเป็นกรดด่าง    »                     pH 8.9
Vane Pump Wear     »                         <25    
Bulk Modulus, kPa ASTM D6793 » 2.189 ×10(6)

ความหนืดของน้ำมันหลัก
   cSt @ 40°C            »                        46บทความ