• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6
บริษัท เอสเอ็ม ลูบริเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

     ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม พศ.2538 เป็นตัวแทนนำเข้า และจัดจำหน่ายสารหล่อลื่นเกรดพิเศษ โดยให้ความสำคัญทางด้านสารหล่อลื่น กลุ่มสังเคราะห์ และกลุ่มอาหารและยา รวมทั้งสินค้าที่มีข้อมูลจำเพาะทางทหาร ซึงได้ร่วมมือกับเครือข่าย บริษัท แปซิฟิก ปิโตรเลียม จำกัด (สิงคโปร์) ซึ่งดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัท Royal Purple, Citgo, Mystik, Clarion จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก ให้กับ ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย
• Royal Purple – สารหล่อลื่นสังเคราะห์ (Beyond Synthetic)
• Citgo Petroleum –สารหล่อลื่นกลุ่มสังเคราะห์ และกลุ่มมิเนอรัล ออยล์
• Clarion – สารหล่อลื่นกลุ่มสัมผัสอาหาร และรักษาสภาพแวดล้อม
• Tomlin Scientific – สารหล่อลื่นชนิดพิเศษ กลุ่ม PFPE
• Acheson – สารหล่อลื่นกลุ่ม Dispersion and Oils
• Mystik - ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ > Marine, Off-Road, MX Motorcycle, ATV, Water Craft.

บริษัทที่เราเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดหน่าย ณ เวลานี้

  
           


Promotion

มาตรฐานใหม่ล่าสุด สำหรับสารหล่อลื่นฟู้ดเกรด

< มาตรฐานความบริสุทธิ์ สำหรับอุตสาหกรรมน้ำดื่ม >   WQA (Water Quality Association) offers.. 

NSF/ANSI Standards 60 & 61 lubricants for pumps and system components

http://smlubritech.com/download/CLarionCertificationForStandards60and61.pdf

http://smlubritech.com/download/Clarion%20food%20safety%20modernization.pdf
 สถาบัน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง www.nsf.org

www.agma.org

www.unitconversion.org

www.unitconversion.org

www.unitconversion.org
ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
http://www.chemtrack.org/


บทความ