• slide1
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดส์เกรด สำหรับโรงงานอาหารและยา (Food Grade Oil)

-
น้ำมันฟู้ดเกรด ไวท์ มิเนอรัล ออยล์ ความบริสุทธิ์มาตรฐานเภสัชกรรม (Highest Purity Oil) NSF 3H

- ซิลิโคนออยล์ ฟู้ดเกรด (Food Grade Silicone Oil) ชนิดสัมผัสอาหาร

- น้ำมันเกียร์ฟู้ดส์เกรดและเกียร์ตัวหนอน(Enclosed and Worm Gear Oil)

- น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ฟู้ดส์เกรด (Synthetic Food Grade Gear Oils)

- น้ำมันหล่อลื่นฟู้ดส์เกรดอเนกประสงค์ : Royal Purple Polyguard FDA Oils

- น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ หยอดโซ่บริสุทธิ์ฟู้ดส์เกรด Royal Purple FDA (Hi Temp Chain and Conveyor

- น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ฟู้ดส์เกรด สำหรับหยอดโซ่ทนความเย็น (Freezer Chain and conveyor Oil)

- น้ำมันปั๊มลมสังเคราะห์ฟู้ดเกรด Fully Synthetic Air Compressor

- น้ำมันไฮดรอลิคฟู้ดเกรด และระบบหมุนเวียน มาตรฐานฟู้ดส์เกรด (Hydraulic Oil Food Grade)

- น้ำมันถ่ายเทความร้อน หรือ ฮอทออยล์ ฟู้ดเกรด Heat Transfer Fluid / Hot Oil Food Grade

บทความ