• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6
บทความข่าวสาร

นวัตกรรมล่าสุดน้ำมันอุตสาหกรรม Royal Purpleนวัตกรรมล่าสุดน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม

The Third Generation of Lubricants

    

                ในปัจจุบัน วงการอุตสาหกรรมการผลิตได้พัฒนาขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้กลไกส่งถ่ายกำลังทุกประเภท ได้ถูกพัฒนาให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง ตลอดจนสมรรถนะในการทำงานที่สูงขึ้น เกียร์นับเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในเครื่องจักร  ซึ่งทุกวันนี้จะพบว่าเกียร์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ (Operate below maximum efficiency) การสึกหรอสูง อายุการใช้งานต่ำ ส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าว คือ คุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น และการเลือกใช้น้ำมันไม่ตรงกับลักษณะงาน เป็นเหตุให้การหล่อลื่นขาดประสิทธิภาพ

 

                อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าว สามารถแก้ไขด้วยการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปคุณภาพสูง (Lubricant Upgrades)ที่มีองค์ประกอบสำคัญทางด้าน สารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ (New Technology additive) เพื่อช่วยเสริมคุณภาพให้กับน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ทั้งกลุ่มมิเนอรัล ออยส์  และกลุ่มสังเคราะห์  ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  ซึ่งปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตน้ำมันต่างๆ ได้แข่งขันและพัฒนา สารเพิ่มคุณภาพ     ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าในอดีต เช่น  การรับภาระงานหนัก หรือแรงกระแทกได้ดีขึ้น การกำจัดฟองในเนื้อน้ำมันได้อย่างสมบูรณ์ และการแยกน้ำกับน้ำมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขึ้นกว่าแต่ก่อน  หนึ่งในบริษัท ที่ได้พัฒนาคุณภาพสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง  บริษัท Royal Purple Inc สหรัฐอเมริกา www.royalpurple.com    ซึ่งได้นำความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี่ สารเพิ่มคุณภาพ (Synerlec additive technology) มาพัฒนาให้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูป จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร และผู้ใช้   โดยนำทฤษฏี ไมโครโพริส (Micro-Polishing) คุณสมบัติพิเศษทำให้ผิวสัมผัสมีความเรียบลื่น ส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างพื้นที่สัมผัสจริงต่อพื้นที่สัมผัสทั้งหมดมีมากขึ้น และ พันธะไอออนิก (Ionically Bond) หรือพันธะเคมียึดเหนี่ยว จะเข้าแทรกหรือแทนที่ความชื้น(moisture)  ที่จับอยู่บนผิวสัมผัส โดยเฉพราะแบริ่ง ซึ่งความชื่นดังกล่าว จะส่งผลกระทบให้เกิดสนิมและการกัดกร่อนกับผิวโลหะ และด้วยคุณประโยชน์ของสารเติมแต่งที่ให้มากถึง 12 ประการ จึงทำให้ท่านมั่นใจในสมรรถนะและความปลอดภัยของเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติม มีดังนี้

- ชั้นฟิล์มที่แข็งแรง เพิ่มความสามารถในการรับภาระงานหนัก ป้องกันการสึกหรอ และหลอมติดที่ภาระแรงกดสูง   

     (Higher Film Strength handles loads, Reduces Gear wear and Seizure)

-  ใช้เพิ่มคุณสมบัติในการหล่อลื่น รับภาระน้ำหนัก กระแทก กระทั้น และลดแรงสั่นสะเทือน

     (Protects from shock overload, Reduces Vibrations)

-  ลดอุณหภูมิห้องเกียร์ และประหยัดพลังงาน เนื่องจาก มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน ที่ต่ำกว่าปิโตรเลี่ยม

     และน้ำมันสังเคราะห์ทั่วไป

     (Cools hot gear boxes and power saving)

-  ลบรอยขรุขระบนผิวหน้าฟันเกียร์ให้เรียบขึ้น (Heals gear tooth surface damage)

-  ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Increases lubricating oil life)

 

http://youtu.be/kqvhRi7-iMA

 

บทความ