• slide1
  • easy bar
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide 6

งานด้านบริการ >> การจัดสัมมนาความรู้เบื้องต้นการหล่อลื่นและสารหล่อลื่น (Basic Lubrication)

   
♦ ความรู้พื้นฐานการหล่อลื่น - ไทรโบโลยีในงานบำรุงรักษา
♦ สารหล่อลื่นสถานะของเหลว - น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
♦ สารหล่อลื่นสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลว - จาระบี, เพซท, คอมปาวด์
♦ สารหล่อลื่นสถานะของแข็ง - กราไฟต์, โมลี, เทปล่อน, โบรอนไนไตรด์
บทความ